Fabiol d’infant: el realisme màgic de Carles Gomila

Fabiol d’infant: el realisme màgic de Carles Gomila