La visió onírica de la fascinació i el temor

La visió onírica de la fascinació i el temor