Mostra col·lectiva a Vidrart

Mostra col·lectiva a Vidrart